Welkom
13-05-2023 1919-1928 Vriendschappelijke wedstrijden toegevoegd
13-05-2023 1927-1928
13-04-2023 1926-1927
13-03-2023 1925-1926
13-02-2023 1924-1925
13-01-2023 1923-1924

Statistieken
Spelers:751
Tegenstanders:10104
Clubs:437
Wedstrijden:4433
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Wedstrijd van de dag...
Vandaag... 44 jaar geleden.
06-06-1979
Beker van België
K. Beerschot V.A.V. - R.S.C. Anderlechtois
Koninklijke Beerschot Voetbal & Atletiek Vereniging Royal Sporting Club Anderlechtois
 
Jarige van de dag...
Geen jarige gevonden.
 
Het Clubblad
Als gevolg van de "affaire Braine" werd het Aktiekomiteit der Beerschotsupporters opgericht. Dit komiteit verenigde alle officiële supportersclubs. Eén van de gevolgen van de werking van dit supportersverbond was het ontstaan van "De Beerschot Supporter", het clubblad welke voor een vereniging als Beerschot niet mocht ontbreken. Tijdens de zomerstop van 1938 werd het initiatief genomen onder impuls van John Schröder, secretaris van het Aktiekomiteit. Alles werd in het werk gesteld zodat vanaf het begin van het seizoen bij elke thuiswedstrijd iedereen zich een "Beerschot Supporter" zou kunnen aanschaffen. Dit duurde slechts twee jaargangen daar de Tweede Wereldoorlog het stopzetten van de publicatie met zich meebracht.
Vanaf 1948-49, toen de economische toestand het toeliet verscheen de "Beerschot Supporter" opnieuw voorzien van actuele voetbal lectuur. Dat het een waardig document was bewijze het feit dat de Directeur der Stedelijke Volksboekerijen eraan hield telkens een exemplaar te ontvangen en het blad eveneens ter inzage lag, en nog steeds ligt, in de Hoofdbibliotheek aan het Concienceplein. Ooit begonnen op een dubbelzijdig blad, was de "Beerschot Supporter" uitgegroeid tot een volwaardig supportersorgaan. Ook het bestuur van R.B.A.C. moedigde het aan en liet niet na zich een exemplaar aan te schaffen. De "Beerschot Supporter" blijft verschijnen tot in 1968 er een nieuwe v.z.w. kwam en de naamswijziging van de club werd doorgevoerd.
Ook het clubblad onderging enkele wijzigingen, zo zou het voortaan onder de naam "Beerschot Echo" verschijnen en in krantenformaat gedrukt worden in de drukkerij van de Gazet van Antwerpen. Deze format bleef behouden tot 1977 toen er werd overgeschakeld naar een A4 magazine formaat.
In 1985 stapte men dan over naar een handiger A5-formaat dat 10 jaar onveranderd zou blijven. Het clubblad viel ook verschillende prijzen te beurt van NUC-UNBOC, de nationale Unie der clubbladen, waartoe ook de "Beerschot Echo" was aangesloten.
De laatste seizoenen voor de eeuwwisseling werd de uitgave meer en meer afhankelijk van de financiële mogelijkheden van het moment doch dient gezegd te worden dat de toenmalige voorzitter van het Aktiekomiteit, Marcel Dingemans, er alles aan deed om toch steeds tijdig een uitgave te bewerkstelligen.